Anna Kolmer

Rozmowa z Anną Kolmer, dziennikarką Polskiego Rada Szczecin, przewodniczącą Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Pomorze Zachodnie.

Jerzy Arsoba i Igor Skawiński

Polski Strażnik Mrozu był bohaterem jednego ze spotkań Stowarzyszenia Dziennikarzy RP „Pomorze Zachodnie”.

IX Zjazdu Delegatów SDRP

Komisja Uchwał i Wniosków IX Zjazdu Delegatów SDRP, na podstawie zjazdowej dyskusji, która odbyła się podczas IX Zjazdu Delegatów SDRP 15 marca 2017 roku w Warszawie i zgłoszonych propozycji opracowała pakiet wniosków określających kierunki działania Stowarzyszenia na lata 2017-2020.

Jan Filipowiak z firmy Pixel Legend prezentuje przewodnik o nazwie „pastguide”

Czy informatyk może uczyć historii? Okazuje się, że tak! Wystarczy mieć dobry pomysł, dziadka archeologa i dużo pasji.

panel dyskusyjny podczas konferencji "Marketing w Kulturze"

Jak przyciągnąć widza do teatru, jakich narzędzi użyć by zachęcić do odwiedzenia wystawy w muzeum i co zrobić by sprzedać koncert w filharmonii, czy też jak dotrzeć do potencjalnych grup odbiorców sztuki przez najnowsze komunikatory elektroniczne: strony internetowe, twitery funpage, blogi.

Prowadząca spotkania Anna Kolmer (po lewej) z Ewą Stanecką (po prawej)

Co może konserwator zabytków? Na ile przepisy prawa pozwalają służbom konserwatorskim wywiązywać się z obowiązku dbania o stan zabytków? Jak to wygląda w naszym mieście i województwie?

od lewej: Helena Kwiatkowska, Anna Kolmer, profesor Wiesława Markiewicz

Ciągle szuka dialogu z otaczającym światem. Zatrzymuje go w swoich obrazach. Delikatna, wrażliwa, nienasycona naturą i pięknem.

Włodzimierz Piątek, obok: Anna Kolmer i Helena Kwiatkowska

Nestor polskiej fotografii prasowej. Energiczny i szybki, sympatyczny, autoironiczny, dowcipny „gaduła” zjednujący sobie ludzi. Dbający o dobre obyczaje i etykę zawodową. Włodzimierz Piątek.

Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Warszawie

IX Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, obradujący 15 marca 2017r. w Domu Dziennikarza w Warszawie dokonał wyboru władz naczelnych Stowarzyszenia oraz nakreślił kierunki działania na czteroletnią kadencję.

Marek Czasnojć i Anna Kolmer

Marek Czasnojć legenda szczecińskiej i polskiej fotografii marynistycznej.

Jerzy Kubiak z żoną

W niedzielę 5 marca zmarł Jerzy Kubiak, nestor szczecińskiego dziennikarstwa, wieloletni korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Szczecinie.