Do firm z obszaru gospodarki morskiej wysyłane są właśnie pisma od Stowarzyszenia na rzecz budowy pomnika Kapitanowi kapitanów Kpt.ż.w. Konstantemu Matyjewiczowi Maciejewiczowi. Pismo dotyczy wsparcia budowy postumentu Wielkiego Polaka, Szczecinianina, człowieka uznawanego w Polsce za najwyższy autorytet w dziedzinie żeglugi i szkolnictwa morskiego. Pomnik ma być zlokalizowany w Szczecinie przy al. Piastów 19, w miejscu pierwszej w dziejach miasta Państwowej Szkoły Morskiej, w której K. Maciejewicz był dyrektorem, a dziś budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

„W 2020 roku przypada 75 rocznica powrotu Szczecina do słowiańszczyzny i budowania w nim polskości. Odsłonięcie pomnika w tych okolicznościach 11 listopada - w miesiącu urodzin Kapitana, byłoby aktem niezwykle symbolicznym”, czytamy w piśmie podpisanym przez Czesława Kramarza, inicjatora budowy pomnika a jednocześnie prezesa zarządu Stowarzyszenia.

Niedawno obchodziliśmy 100 lecie odzyskania niepodległości. To wydarzenie uroczyście świętowano w całej Polsce jesienią ubiegłego roku. I nic dziwnego, bowiem data 11 listopada jest bliska sercu każdego Polaka. Opoką w budowaniu morskiej potęgi Polski, niestrudzonym działaczem na rzecz morza, wzorcem osobowym niewątpliwie jest kapitan ż.w. Konstanty Maciejewicz. Od 1920 r. był wykładowcą w Szkole Morskiej w Tczewie, która w Niepodległej Polsce powstała jako pierwsza. To jednocześnie ostatni komendant szkolnego żaglowca „Lwów”, który sprowadził do Polski jego następcę „Dar Pomorza” a w roku 1930 został jego pierwszym komendantem. Pod jego dowództwem popłynął w latach 1934-1935 w rejs dookoła świata, stając się ambasadorem Odrodzonej Polski. Po II wojnie światowej dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Następnie skierowany do Szczecina gdzie organizuje pierwszą w dziejach miasta Państwową Szkołę Morską przy al. Piastów 19, w której był dyrektorem w latach 1947-1953. Od tego momentu całe swoje życie i pracę zawodową związał z grodem Gryfa. W dniu 5 listopada 1947 r. uroczyście zainaugurował pierwszy rok szkolny w obecności Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Kapitan na uczelni wykładał wiedzę okrętową, przepisy drogi morskiej oraz rozwiązywał problemy techniczne, wychowawcze i administracyjne. W wyniku postępującego upolitycznienia i upartyjnienia szkoły, co kolidowało z jego systemem wartości, w 1953 r. składa dymisję na ręce ministra żeglugi. W latach 1953-1962 pracuje w Polskim Rejestrze Statków. Szereg lat był przewodniczącym komisji egzaminacyjnych dla oficerów marynarki handlowej, którzy nadali jemu honorowy tytuł „Kapitana Kapitanów”. Jako pionier powojennego Szczecina był kp.ż.w. K. Maciejewicz był patronem pływającego Liceum Morskiego, zacumowanego przy Wałach Chrobrego.

Warto też pamiętać, że kapitan K. Maciejewicz jest jedynym szczecinianinem, który ma swoją tablicę w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie koło Gdyni, obok takich osobowości jak gen. Józef Haller, gen. Mariusz Zaruski, min. Eugeniusz Kwiatkowski, admirał Józef Unrug., Józef Conrad, kpt. ż.w. Mamert Stankiewicz, kpt. ż.w. Karol Olgierd Borchardt czy kmdr ppor. Antoni Garnuszewski. Zarząd Stowarzyszenia na rzecz budowy pomnika „Kapitana kapitanów” ma już projekt postumentu, zgodę uczelni ZUT oraz wydziału na jego postawienie przy al. Piastów 19.

- Autorem projektu jest artysta rzeźbiarz prof. ZUT, dr hab. Jerzy Lipczyński, mówi Czesław Kramarz. - Po naszych konsultacjach będzie on jeszcze uzupełniony o kilka elementów np.; o lornetkę trzymaną na kolanach kapitana a w „ściance”, obok koła sterowego, ma być wpisany znaczek absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie, zawierający wizerunek żaglowca „Lwów”. Koszt pomnika został oszacowany na ok. 150 tys. zł. Teraz pozostaje nam tylko wzmocnienie akcji pozyskiwania środków na budowę pomnika, bo czas na jego realizację ciągle się kurczy.

Projekt pomnika Kapitanowi Kapitanów – Kapitanowi Żeglugi Wielkiej Konstantemu Matyjewiczowi Maciejewiczowi

Kpt. ż.w. Zbigniew Sak, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia budowy pomnika, jeden z uczniów Wielkiego Kapitana, podkreśla w rozmowie znakomitą współpracę z rektorem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, co dobrze wróży przedsięwzięciu. Wszyscy chętni mogą wpłacać datki na specjalne konto bankowe Stowarzyszenia na rzecz budowy pomnika „Kapitanowi kapitanów” Kpt.ż.w.
Konstantemu Matyjewiczowi Maciejewiczowi;
BNP Paribas 60 1600 1462 1829 9505 9000 0001


Do akcji rozpowszechniania działań Stowarzyszenia, popularyzacji osoby kpt. ż.w. Konstantego Matyjewicza Maciejewicza, który wychował ponad tysiąc oficerów polskiej marynarki handlowej włączyło się Stowarzyszenie Dziennikarzy RP „Pomorze Zachodnie”. Objęło swoim patronatem inicjatywę postawienia pomnika Wielkiemu Polakowi, Patriocie, Szczecinianinowi. Na stronie dziennikarskiej pojawiać się będą informacje mówiące o postępie prac oraz wszelkie inne związane z tym tematem.

Tekst i zdjęcie: Janina Piotrowska