Legut Jan

Jan Legut, ur. 24 czerwca 1923 r. w Sosnowcu. Zmarł  w 1987 r. Tuż przed wojną rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni, a po wybuchu wojny był ochotnikiem 19 Pułku Piechoty, żołnierzem zwiadu konnego  Dywizji Kieleckiej AK.  Od 1944 r. w Oficerskiej Szkole Lotnictwa w Zamościu. Pracę dziennikarską rozpoczął (styczeń 1946) w gdańskim oddziale PAP. Organizował dział morski „Głosu Szczecińskiego” (1946-51 i 1954-69), był kierownikiem redakcji morskich PR (1951-54) oraz TVP Szczecin (1981-83), współpracownikiem wydawnictw morskich, korespondentem berlińskim (od 1969) „Trybuny Ludu”. Odznaczony m.in. Medalem Zwycięstwa i Wolności, Odznaką Grunwaldzką, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”.