Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej "Pomorze Zachodnie" zostało utworzone po 1989 r., w miejsce istniejącego wcześniej, od 29 marca 1982 r., Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Jest organizacją społeczną i twórczą, skupiającą dziennikarzy oraz emerytów i rencistów. Działa równolegle z inną, dużą organizacją dziennikarską – Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich. Obydwa stowarzyszenia posiadają w Szczecinie swoje oddziały.

Nasz oddział – Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej „Pomorze Zachodnie” – jest jednym z czternastu oddziałów w Polsce i zrzesza ponad 80 członków.

W 2008 r. oddział uzyskał osobowość prawną, przez co stał się bardziej samodzielny i samorządny, między innymi pod względem finansowym.