Nesterowicz Maria

Maria Nesterowicz z d. Frankiewicz, ur. 6 maja 1917 r. w Polskiej Ostrawie (obecnie Słowacja). Zmarła 30 listopada 2008 r. Mgr Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie (1939). Od września 1939 r. pracuje jako pielęgniarka w Szpitalu Wojennym we Lwowie, następnie działa w konspiracji. W 1944 r. ucieka wraz z mężem do Krakowa. Zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na spikerów Polskiego Radia w Krakowie, potem następują krótkie okresy pracy w Rozgłośni PR w Szczecinie, funkcja redaktora działu miejskiego „Kuriera Szczecińskiego (1947) oraz powstającego „Głosu Szczecińskiego” i powrót do działu miejskiego rozgłośni szczecińskiej aż do przejścia na emeryturę. Przepracowała wiele lat społecznie: jako ławnik Sądu Wojewódzkiego i Powiatowego, Wojewódzkiego Zarządu Ligi Kobiet, Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa, PCK i innych organizacji. Otrzymała liczne nagrody w konkursach dziennikarskich. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Rodła”, złotą odznaką Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL.