Pytel-Kapanowska Halina

Halina Pytel-Kapanowska, ur. 7 kwietnia 1959 r. w Szczecinie. Mgr nauk politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dziennikarską podjęła w „Głosie Szczecińskim” w dziale terenowym, potem społeczno-politycznym, kultury, nauki i oświaty – z przerwą w latach 1990-93, kiedy była red. naczelnym „Gazety Stargardzkiej”. Specjalizowała się w problematyce społecznej, kulturalnej i oświatowej. W 2001 r. odeszła z dziennikarstwa. Zdobyła wyróżnienia resortowe i regionalne.