Rek Tadeusz Stanisław

Tadeusz Stanisław Rek, ur. 15 kwietnia 1928 r. na Kielecczyźnie. Wykształcenie wyższe. Pracę dziennikarską rozpoczął (1952) w dziale morskim „Głosu Szczecińskiego”, następnie (1968-82) był kierownikiem działu sportowego w „Kurierze Szczecińskim”. Współpracował z „Przeglądem Sportowym”, „Tempem” i „Trybuną Ludu”. Od 1982 r. na emeryturze. W 1992 r. założył własną Agencję Wydawniczą „TAR”.