Żywczak Tadeusz

Tadeusz Żywczak, ur. 29 września 1930 r. w Jaworznie. Absolwent dziennikarstwa na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę dziennikarską (z nakazu pracy) rozpoczął (1954) w szczecińskim oddziale Polskiej Agencji Prasowej, następnie pracował w „Głosie Szczecińskim” – do czasu przejścia na emeryturę. Był reporterem, kierownikiem działu miejskiego, ekonomicznego i zastępcą redaktora naczelnego. Uprawiał wszystkie potrzebne codziennej gazecie formy dziennikarskie, najchętniej zajmował się publicystyką gospodarczą.

Jest laureatem nagrody Wojewody Szczecińskiego, w 1989 roku został wpisany do Księgi Zasłużonych dla Pomorza Zachodniego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej, Medalem XXX-lecia „Gryf Pomorski”, wieloma odznaczeniami i odznakami resortowymi. Zmarł 19.02.2016, w wieku 86 lat w Szczecinie.