Sudoł Janusz

Ur. 12 czerwca 1948 r. w Szczecinie. Wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz specjalistyczne kursy dziennikarskie. Pracę dziennikarską rozpoczął w 1986 r. w „Głosie Szczecińskim”, w którym w ciągu prawie 17 lat pracował m. in. jako redaktor depeszowy, kierownik działu miejskiego, zastępca sekretarza redakcji, kierownik działu konsumenckiego i działu dodatków. Po prywatyzacji dziennika przez jedną kadencję pełnił obowiązki przewodniczącego Rady Nadzorczej Dziennikarskiej Spółdzielni Pracy. Zrezygnował z pracy w „Głosie Szczecińskim” po sprzedaży tytułu skandynawskiej grupie wydawniczej „Orkla”, przechodząc w 2003 r. na rentę.

W tym samym roku podjął pracę jako redaktor naczelny „Kalejdoskopu Szczecińskiego”, dwutygodnika informacyjno – reklamowego wydawanego przez „Kurier Press”. Po jego likwidacji w 2004 r. był jednym z założycieli i pierwszym redaktorem naczelnym Gazety Mieszkańców Szczecina „Hallo Szczecin” wydawanej przez Wydawnictwo „Zapol”. Po likwidacji tego tytułu rozpoczął współpracę z miesięcznikiem „Obserwator Zachodniopomorski” wydawanym również przez „Zapol”. W latach 2007-2008 był sekretarzem redakcji „Obserwatora Zachodniopomorskiego”. Współpracował też z magazynem gospodarczym Pomorza Zachodniego „Świat biznesu”, którego wydawcą był „Kurier Szczeciński”.

Od 2004 roku członek władz Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej - najpierw jako sekretarz ZO, później wiceprzewodniczący, a od 2012 roku przewodniczący Komisji Rewizyjnej SDRP Pomorze Zachodnie.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i odznaką „Gryfa Pomorskiej”. Bardziej jednak od nich ceni sobie złotą odznakę zasłużonego działacza ruchu konsumenckiego (był współzałożycielem Federacji Konsumentów Pomorza Zachodniego) czy złotą, honorową odznakę Związku Kynologicznego w Polsce. W latach 1988 – 1992 był wiceprezesem i prezesem Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Szczecinie.