Wolska Regina

Regina Wolska, ur. 11 lutego 1918 r. w Werescach Małych k. Chełma Lubelskiego. Zmarła 19 października 1998 r. Pracowała jako dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego” (1952), kierownik szczecińskiego oddziału Polskiej Agencji Prasowej (od 1953), dziennikarz „Głosu Szczecińskiego” (od 1964). W 1971 r. przechodzi na emeryturę, podejmując jednocześnie współpracę z pismem kombatanckim „Za wolność i lud”. Specjalizowała się w tematyce II wojny światowej i udziale w niej Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.