Cieślak Stefan

Stefan Cieślak, ur. 30 sierpnia 1920 r. w Słubicach k. Gostynina. Dyplomowany mistrz w zawo­dzie fotografii. Od 1951 r. w „Kurierze Szczecińskim”, a następnie w „Głosie Szcze­cińskim” na sta­nowisku starsze­go fotoreportera. Współpracował z „Rybakiem Dalekomorskim” i CAF. W sumie 58 lat pracy z aparatem fotograficznym w ręku. Od 1990 r. na emeryturze, choć nadal prze kolejne 8 lat współpracował z „Głosem Szczecińskim”. Autor wielu wystaw fotogra­ficznych, m.in. „Z obiektywem przez 25 lat”,  „Głos przy tym był” (na 40-lecie gazety), „Jaki zastałem Szczecin 50 lat temu i jak go widzę z tego samego miejsca dzisiaj” na 50-lecie odzy­skania naszego miasta. Jego wystawy prezentowano w Berlinie, Rostocku i Brnie.

Uhonorowany Krzyżem Ka­walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „Gryf Szczeciński”, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, wieloma dyplomami, odznaczeniami wojskowymi i resortowymi.