Cieślakowa Wanda

Wanda Cieślakowa, ur. 5 września 1930 r. w Aulnay Sos-Boys we Francji. Do Polski wróciła z rodzicami w roku 1939. Okupację przeżyła w Plesze­wie. Do Szczecina trafiła w roku 1948, przystępując do pracy w 16. brygadzie SP, a następ­nie w Komendzie Wojewódz­kiej SP. Tam poznała Stefana Cieślaka, za którego wyszła za mąż. Od 1960 r. pracuje i współpracuje jako fo­toreporter z „Kurierem Szcze­cińskim”, następnie z „Głosem Szczecińskim”, Wojewódzkim Zjedno­czeniem PGR, wydawnictwa­mi, redakcjami „Chłopskiej Drogi” i „Spółdzielni Produkcyjnej” oraz Krajową Agencją Wydaw­niczą.

Specjalizowała się w tema­tyce rolniczej, czego wynikiem były m.in. wystawy fotograficzne poświęcone szczecińskiej wsi. W kształcie pracy zawodowej znalazła czas na dokształcanie się w swoim fachu, uzyskując dyplom mistrza fotografii. Po przejściu na emeryturę nadal fotografuje, uzupełniając rodzinne archiwum.