Jurczak Wojciech

Wojciech Jurczak, ur. 31 stycznia 1937 r. w Prusz­kowie. Dziennikarz samouk (wykształcenie niepełne wyż­sze). Współpra­cuje (od 1956) i pracuje na róż­nych stanowi­skach (od 1959), kolejno w redak­cjach: „Expressu Wieczornego”, „Trybuny Ma­zowieckiej”, „Głosu Szczeciń­skiego”, tygodnika „Jantar”, „Sztandaru młodych” i „Kurie­ra Szczecińskiego”. W połowie lat dziewięćdziesiątych przeszedł na emeryturę.