Kaczmarek Włodzimierz

Włodzimierz Kaczmarek, ur. 15 maja 1930 r. w Warszawie. Zmarł 16 kwietnia 2010 roku. Studia wyższe humanistyczne. Pracę dziennikarską rozpoczął (1954) w Polskim Radiu w Szczecinie. Pełnił różne funkcje, m.in. kierownika re­dakcji młodzieżowej. Od 1980 r. - dziennikarz Ośrodka TV Szczecin, zastępca red. naczel­nego. Zajmując się publicystyką społeczną, był na antenie radia i TV współtwórcą cykli progra­mowych o tej tematyce, które wyróżniano i nagradzano. Autor niezapomnianych filmów przyrodniczych.