Karasińska Ewa

Ewa Karasińska, ur. 20 grudnia 1955 r. w Szcze­cinie. Studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Pracę dziennikarską rozpoczęła (1981) w „Rybaku Dalekomor­skim” jako publicysta, potem sekretarz redakcji, pełniąca obowiązki red. naczelnego. Od 1991 r. - korektor, następnie re­daktor działu łączności z czy­telnikami w „Glosie Szczeciń­skim”. Odeszła z „Głosu” w 2002 r.