Po raz pierwszy, po dwuletniej przerwie spowodowanej przez pandemię Covid 19 w Sali im. Zygmunta Herberta Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbył się kolejny benefis zorganizowany przez SDRP Pomorze Zachodnie. Jego bohaterem był Marek Osajda.

Marek Osajda jest dziennikarzem prasowym i telewizyjnym, twórcą filmów dokumentalnych i producentem filmowym. Skończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Pomagisterskie Dzienne Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Autor między innymi kilkudziesięciu reportaży i filmów dokumentalnych. Ostatnio zrealizował  filmy dokumentalne o artystach związanych ze naszym regionem: Monice Szwai, Irenie Brodzińskiej, Arturze D. Liskowackim, Henryku Naruszewiczu, czy też prawniku - artyście, Jerzym Piosickim.

Właśnie od prezentacji jego ostatniego filmu o Jerzym Piosickim rozpoczął się piątkowy benefis, na który przybyło wiele osób związanych z radiem, telewizją, filmem i szeroko pojętymi kręgami kulturalnymi naszego miasta. Spotkanie prowadziły Helena Kwiatkowska i Monika Wilczyńska-Mazanek. Marek Osajda w sobie tylko właściwy sposób z humorem i swadą opowiadał o reporterskich przygodach i perypetiach związanych z pracą dokumentalisty i dziennikarza.

Warto dodać, że ma on za sobą bogatą drogę zawodową w różnych mediach, przypomnijmy:

  • Komitet do Spraw Radia i Telewizji, w Redakcji Reportażu i Filmu Dokumentalnego
  • Głos Szczeciński, w dziale morskim i kulturalnym
  • ORTV w Szczecinie, w redakcji Publicystyki TV.
  • Wydawnictwo Głos Spółka z o.o. jako zastępca redaktora naczelnego.
  • Prywatnej Telewizji„ Morze” w Szczecinie, jako redaktor naczelny,
  • Jest również założycielem i wydawcą Zielonej Arki i Ekologa Pomorskiego
  • Od 2000 roku pracuje w Kurierze Szczecińskim.