Przypominamy o jesiennej edycji Stypendiów Dziennikarskich Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego), fotoreportażu, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze i dziennikarki (z dorobkiem zawodowym) mieszkający/ mieszkające na stałe w Polsce lub w Niemczech. Stypendium wynosi maksymalnie 2500 euro. Szczegóły na stronie  www.fwpn.org.pl

Wnioski prosimy składać w języku polskim lub niemieckim  https://dziennikarze-journalisten.fwpn.org.pl/