W 1991 roku, Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Szczecinie postanowił zorganizować konkurs dziennikarski, którego efektem miało być wyłonienie najlepszych publicystów i wręczenie im certyfikatów upoważniających do noszenia tytułu „Publicysta Roku”. Jury pierwszej edycji konkursu tytuł ten przyznało czterem dziennikarzom. Przyznano również trzy nagrody specjalne. Impreza finałowa konkursu odbyła się w końcu czerwca 1991 roku, w klubie „Wersalik” przy Pl. Hołdu Pruskiego 8.

W następnym roku, 1992, nowy zarząd postanowił kontynuować dzieło poprzedników i zorganizował drugą edycję konkursu. Jury nadało tytuł „Publicysta Roku” kolejnym dziennikarzom. Ustanowiono ponadto nową kategorię konkursową - „Debiutant Roku”. W ciągu następnych lat konkurs ewoluował w różnych kierunkach. Pojawiały się nowe kategorie, zwiększano lub zmniejszano liczbę laureatów. Dziś regulamin konkursu przewiduje dwie główne nagrody: tytuł „Dziennikarza Roku” i Nagrodę Specjalną im. red. Bogdana Czubasiewicza. „Dziennikarz Roku” wyłaniany jest w plebiscycie szczecińskich redakcji, a laureata nagrody specjalnej wskazuje jury spośród kandydatów zgłoszonych przez kolegia redakcyjne.

W ciągu minionych lat ewoluowały również trofea konkursu. Zdobywca tytułu „Dziennikarz Roku”, oprócz nagrody pieniężnej i certyfikatu, otrzymuje obecnie statuetkę Złotej Kaczaki, a laureat nagrody specjalnej – Srebrną Kaczkę. Wyróżnionym dziennikarzom nagrody wręczają ich koledzy i koleżanki - laureaci poprzedniej edycji konkursu.

W 2009 roku do współuczestnictwa w organizowaniu konkursu zaprosiliśmy Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Jest szczęściem środowiska dziennikarskiego, że wspierają go nasi partnerzy, dzięki którym możemy organizować konkurs. Do najwierniejszych należą: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin oraz spółki związane z rynkiem szczecińskim i zachodniopomorskim.

Szczeciński konkurs jest najstarszym w polskim dziennikarstwie po zmianach ustrojowych w Polsce.

Poniżej lista wszystkich laureatów konkursu "Dziennikarz Roku":

2017

Nagroda „Dziennikarz Roku 2016”

DARIUSZ BARANIK (TVP3 Szczecin)

Nagroda Specjalna im. Bogdana Czubasiewicza
MAREK KLASA (Kurier Szczeciński)

Nagroda „Debiut Roku 2016”
nieprzyznano

Nagroda Dziennikarzy 2016
RAFAŁ PODRAZA

Nagroda SUPER KACZKA 2016
WŁODZIMIERZ PIĄTEK

 

2016

Nagroda „Dziennikarz Roku 2015”
KONRAD WOJTYŁA (Polskie Radio Szczecin)

Nagroda Specjalna im. Bogdana Czubasiewicza
ZYGMUNT KOWALSKI (dziennikarz niezależny)

Nagroda „Debiut Roku 2015”
NATALIA CISTOWSKA (TVP 3 Szczecin)
OSKAR MASTERNAK (Głos Szczeciński)

Nagroda Dziennikarzy 2015
Dr hab. n. med. LESZEK SAGAN z zespołem neurochirurgów Szpitala „Zdroje” w Szczecinie

Nagroda SUPER KACZKA 2015
TERESA MODELSKA

2015

Nagroda „Dziennikarz Roku 2014”
BOGDAN TWARDOCHLEB (Kurier Szczeciński)

Nagroda Specjalna im. Bogdana Czubasiewicza
MAREK RUDNICKI (Głos Szczeciński)

Nagroda „Debiut Roku 2014”
ANNA PAWLAK (TVP Szczecin)

Nagroda Dziennikarzy 2014
ALEKSANDER DOBA

2014

Nagroda „Dziennikarz Roku 2013”
PIOTR DZIEMIAŃCZUK (TVP Szczecin)

Nagroda Specjalna im. Bogdana Czubasiewicza
KATARZYNA WOLNIK – SAYNA (Polskie Radio Szczecin)

Nagroda „Debiut Roku 2013”
MACIEJ PIECZYŃSKI (Głos Szczeciński)

Nagroda Dziennikarzy 2013
STOWARZYSZENIE ESTETYCZNEGO i NOWOCZESNEGO SZCZECINA SENS 

2013

Nagroda "Dziennikarz Roku 2012"
MARIUSZ PARKITNY (Głos Szczeciński)

Nagroda Specjalna im. Bogdana Czubasiewicza
ELŻBIETA KUBOWSKA (Kurier Szczeciński)

Nagroda "Debiut Roku 2012"
JAKUB PIJANKA (TVP Szczecin)

Nagroda Dziennikarzy 2012
OPERA na ZAMKU

2012

Nagroda "Dziennikarz Roku 2011"
AGATA ROKICKA (Polskie Radio Szczecin)

Nagroda Specjalna im. red. Bogdana Czubasiewicza
PIOTR JASINA (Głos Szczeciński)

Nagroda Dziennikarzy
AGNIESZKA KUCHCIŃSKA-KURCZ

2011

Nagroda "Dziennikarz Roku 2010"
LESZEK WÓJCIK (Kurier Szczeciński)

Nagroda Specjalna im. red. Bogdana Czubasiewicza
GRZEGORZ GIBAS (Polskie Radio Szczecin)

Nagroda od Dziennikarzy
SYLWESTER OSTROWSKI (SO Jazz Records)

2010

Nagroda "Dziennikarz Roku 2009"
ADAM ZADWORNY (Gazeta Wyborcza)
MARCIN GÓRKA (Gazeta Wyborcza)

Nagroda Specjalna im. red. Bogdana Czubasiewicza
JERZY UNDRO (Polska Agencja Prasowa)

Wyróżnienie
JOLANTA KOWALEWSKA (Gazeta Wyborcza)

Nagroda dla adeptów dziennikarstwa
INEZ DERLATKA (studentka Wyższej Szkoły Humanistycznej)

2009

Nagroda „Dziennikarz Roku 2008”
TOMASZ CHACIŃSKI (Polskie Radio Szczecin)

Nagroda za publicystykę
JOANNA PIECIUKIEWICZ (Telewizja Szczecin)

Nagroda Specjalna im. red. Bogdana Czubasiewicza
MARIUSZ RABENDA (Gazeta Wyborcza)

Wyróżnienie
ZDZISŁAW TARARAKO (Polskie Radio Szczecin)
BOGDAN MATŁAWSKI (Polskie Radio Szczecin)
ŁUKASZ SZEŁEMEJ (Polskie Radio Szczecin)

Nagroda dla adeptów dziennikarstwa
JOANNA KRZYMIŃSKA (studentka Wyższej Szkoły Humanistycznej)

2008

Nagroda „Dziennikarz Roku 2007”
PRZEMYSŁAW SZYMAŃCZYK (Polskie Radio Szczecin)

Nagroda za publicystykę
WIENCONEK (Kurier Szczeciński)
CIEPLIŃSKI (Kurier Szczeciński)

Nagroda Specjalna im. Bogdana Czubasiewicza
KRYSTYNA POHL (Głos Szczeciński)
JERZY WOHL (wydawca)

Wyróżnienie
MONIKA STEFANEK (Głos Szczeciński) 

2007

Nagroda „Dziennikarz Roku 2006”
ADAM ZADWORNY (Gazeta Wyborcza)

Nagroda za publicystykę
Janusz Wachowicz (publicysta niezależny)

Nagroda Specjalna im. red. Bogdana Czubasiewicza
JAROSŁAW DALECKI (Polskie Radio Szczecin)

Wyróżnienie   
GRZEGORZ FEDOROWSKI (Telewizja Szczecin)
WIESŁAWA PIEĆKO (Telewizja Szczecin)
HANNA LACHOWSKA (Głos Szczeciński)

2006

Nagroda „Dziennikarz Roku 2005”
YNONA HUSAIM-SOBECKA (Głos Szczeciński)

Nagroda za publicystykę
AGNIESZKA KUCHCIŃSKA (publicystka niezależna)

Nagroda Specjalna im. red. Bogdana Czubasiewicza
KINGA BRANDYS (Telewizja Szczecin)
ANDRZEJ MENDRYGAŁ (żeglarz)
ANGELIKA STAIGNEHT [Radio Nord Deutsche Rundfunk (NDR)]

2005

Nagroda „Dziennikarz Roku 2004”
PIOTR DZIEMIAŃCZUK (Telewizja Szczecin)

Nagroda za publicystykę
EWA ORNACKA (Wprost, TVN)

Nagroda Specjalna im. red. Bogdana Czubasiewicza
KRYSTYNA POHL (Głos Szczeciński)
ZDZISŁAW TARARAKO (Polskie Radio Szczecin)

2004

Publicysta Roku
MAREK OSAJDA (Kurier Szczeciński)

Wyróżnienie
ELŻBIETA KARASIEWICZ (Głos Szczeciński)
MONIKA SZWAJA (Telewizja Szczecin)
JAROSŁAW DALECKI (Polskie Radio Szczecin)
ZBIGNIEW PLESNER (Polskie Radio Szczecin)
LESZEK WĄTRÓBSKI (publicysta niezależny)

Debiutant Roku
MARIUSZ WAŁĘGA (Telewizja Szczecin)

Nestor Roku
ANNA PODKAŃSKA (Głos Szczeciński)

Nagroda Specjalna   
PIOTR ZIELIŃSKI (publicysta niezależny)

Wyróżnienie Jury
CEZARY SKÓRKA (autor zdjęć SZCZECIN Z LOTU PTAKA)

2003

Publicysta Roku
GRZEGORZ FEDOROWSKI (Telewizja Szczecin)

Wyróżnienie
DOROTA KOZICKA (Głos Szczeciński)
DOROTA ZAMOLSKA (Polskie Radio Szczecin)

Nagroda Specjalna
WOJCIECH SYBILSKI (Gazeta Wyborcza)
JERZY UNDRO (Polska Agencja Prasowa)

Nestorzy Roku
TERESA PODESŁAWSKA (Polskie Radio Szczecin)
JERZY KUBIAK (Polska Agencja Prasowa)

2002

Publicysta Roku
MAŁGORZATA GWIAZDA-ELMERYCH (Telewizja Szczecin)

Wyróżnienie
HALINA WIĘCEK-PRZYBYŁA (Polskie Radio Szczecin)
ROBERT RYSS (Gazeta Chojeńska)

Debiutant Roku
ANNA GNIAZDOWSKA (Kurier Szczeciński)

Nestorzy Roku
RYSZARD BOGUNOWICZ (Polskie Radio Szczecin)
STEFAN JANUSIEWICZ (publicysta niezależny)

Nagroda Prezydenta Miasta
JERZY SAWKA (Gazeta Wyborcza)
EWA PODGAJNA (Gazeta Wyborcza)
MAREK RUDNICKI (Głos Szczeciński)

Nagroda pozaregulaminowa za walkę z rakiem i prostatą
ANNA KOPROWICZ (Polskie Radio Szczecin)
ELŻBIETA BRUSKA (Kurier Szczeciński)
KINGA BRANDYS (Telewizja Szczecin)

Nagroda pozaregulaminowa za cykl audycji „Na szczecińskiej ziemi”
ZDZISŁAW TARARAKO (Polskie Radio Szczecin)

Wyróżnienie Jury za nagrody w konkursach ogólnopolskich
GRZEGORZ GOŁĘBIEWSKI (Telewizja Szczecin)
URSZULA DEMBIŃSKA (Telewizja Szczecin)
ZOFIA BĄBCZYŃSKA-JELONEK (Obserwator Zachodniopomorski)

2001

Publicysta Roku
TERESA MODELSKA (Telewizja Szczecin)

Wyróżnienie
KRZYSZTOF SOSKA (Polskie Radio Szczecin)

Nagroda Prezydenta za najlepszą fotografię Szczecina
MAREK BICZYK (Głos Szczeciński)

Wyróżnienie
MARCIN BIELECKI (Głos Szczeciński)

Nagroda za pracę monograficzną
JANUSZ ŁAWRYNOWICZ (Kurier Szczeciński)

Nagroda Marszałka Województwa za album „Pomorze Zachodnie”
MAREK CZASNOJĆ (fotoreporter niezależny)
MICHAŁ CZASNOJĆ (fotoreporter niezależny)

Nagroda za całokształt pracy dziennikarskiej
ZBIGNIEW BIENIOSZEK (Polskie Radio Szczecin)

Debiutant Roku
JOANNA GIZA-STĘPIEŃ (dziennikarka niezależna)

2000

Publicyści Roku
KRYSTYNA POHL (Głos Szczeciński)
MAREK KLASA (Kurier Szczeciński)
MAŁGORZATA FURGA i ANNA KOLMER (Polskie Radio Szczecin)
JOANNA PIECIUKIEWICZ i JOANNA TRYNISZEWSKA-OBŁOJ (Telewizja Szczecin)

Wyróżnienie
ANNA KRAJEWSKA (Kurier Szczeciński)

Fotoreporter Roku
ROBERT STACHNIK (Kurier Szczeciński)

Nestorzy Roku
STANISŁAW MODELSKI (Polskie Radio Szczecin)
ANDRZEJ BABIŃSKI (Głos Szczeciński)

Debiutanci Roku
JOANNA MARTYNIUK (Głos Szczeciński)
PIOTR TOLKO (Polskie Radio Szczecin)

1999

Publicyści Roku
BOGDAN TWARDOCHLEB (Kurier Szczeciński)
URSZULA DEMBIŃSKA (Telewizja Szczecin)
ANNA KOPROWICZ (Polskie Radio Szczecin)

Fotoreporter Roku
DARIUSZ R. JANOWSKI (Kurier Szczeciński)

Nestor Roku
Bogdan Czubasiewicz (Głos Szczeciński)

Nagroda Syndykatu Dziennikarzy Polskich
ALINA GŁOWACKA (Polskie Radio Szczecin)

Debiutanci Roku
PAULA KOTERWA (Gazeta Wyborcza)
JAROSŁAW MARENDZIAK (Telewizja Szczecin)
TOMASZ CHACIŃSKI (Polskie Radio Szczecin)

1998

Publicyści Roku
ELZBIETA KARASIEWICZ (Głos Szczeciński)
KINGA BRANDYS (Telewizja Szczecin)
RYSZARD BOGUNOWICZ (Polskie Radio Szczecin)

Wyróżnienia
MARIANNA TURLIŃSKA-WITUSZYŃSKA (Kurier Szczeciński)
TOMASZ KOWALCZYK (Kurier Szczeciński)

Fotoreporter Roku
DARIUSZ GORAJSKI (Gazeta Wyborcza)

Wyróżnienie
TOMASZ KOSIOR (Gazeta Wyborcza)

Debiutanci Roku
PIOTR WACHOWICZ (Gazeta Wyborcza)
ILONA MIGACZ (Polskie Radio Szczecin)

Wyróżnienie
PIOTR LANDOWSKI (Głos Szczeciński)

Nagroda za całokształt pracy dziennikarskiej
STEFAN CIEŚLAK (Głos Szczeciński)
WŁODZIMIERZ KACZMAREK (Telewizja Szczecin)

Nagroda Wojewody
ZBIGNIEW PLESNER (Polskie Radio Szczecin)

Nagroda Prezydenta Miasta
JERZY KUBIAK (Polska Agencja Prasowa)

Wyróżnienie Specjalne Jury
prof. dr hab. Antoni Giza (Uniwersytet Szczeciński)

1997

Publicyści Roku
KRYSTYNA POHL (Głos Szczeciński)
ANNA KAFEL (Polskie Radio Szczecin)
JAN SYLWESTRZAK (Telewizja Szczecin)

Wyróżnienia
ELŻBIETA BRUSKA (Kurier Szczeciński)
MAREK RUDNICKI (Głos Szczeciński)

Debiutant Roku
GRZEGORZ GOŁĘBIEWSKI (Telewizja Szczecin)

Nagroda Prezydenta Miasta
ARTUR D. LISKOWACKI (Kurier Szczeciński)

Nagroda Specjalna Jury
STANISŁAW KUŹNIK (Telewizja Szczecin)

1996

Publicyści Roku
MONIKA SZWAJA (Telewizja Szczecin)
ANDRZEJ ŁAPKIEWICZ (Kurier Szczeciński)

Wyróżnienia
EWA ORNACKA (Głos Szczeciński)
JACEK OGRODNICZAK (Głos Szczeciński)
ROBERT KRUPOWICZ (Polskie Radio Szczecin)

Debiutant Roku
ANDRZEJ SKRENDO (Polskie Radio Szczecin)

1995

Publicyści Roku
DOROTA KOZICKA (Głos Szczeciński)
ANNA KOPROWICZ (Polskie Radio Szczecin)
TADEUSZ KLIMOWSKI (Telewizja Szczecin)

Wyróżnienia
Bogdan Twardochleb (Kurier Szczeciński)
Marek Rudnicki (Głos Szczeciński)
Leszek Wójcik (Gazeta Wyborcza)

Fotoreporter Roku
MAREK BICZYK (Głos Szczeciński)

Nagroda "Złotego Pióra” – PRASA
ANNA WIĘCKOWSKA-MACHAY (Kurier Szczeciński)

Nagroda "Złotego Pióra" – RADIO
RYSZARD BRODZIŃSKI (Polskie Radio Szczecin)

Debiutanci Roku
MAREK KLASA (Kurier Szczeciński)
ROBERT CIEŚLAK (Głos Szczeciński)
WOJCIECH JACHIM (Gazeta Wyborcza)
WIESŁAWA PIEĆKO (Telewizja Szczecin)
MARIUSZ PIETRASIK (Polskie Radio Szczecin)

Nagroda Specjalna
LECH GALICKI (Kościół Nad Odrą i Bałtykiem) 

1994

Publicyści Roku
ADAM ZADWORNY (Gazeta Wyborcza)
AGATA FOLTYN (Polskie Radio Szczecin)
BOGDAN CZUBASIEWICZ (Głos Szczeciński)

Wyróżnienie
EWA JUCHNIEWICZ (Agencja Telewizyjna WIR)
JAROSŁAW DOBRZYŃSKI (Telewizja Szczecin)
HENRYK SAWKA (Telewizja Szczecin)

Debiutanci Roku
MONIKA PLUSKOTA (Gazeta Wyborcza)
MAREK SYNOWIECKI (Polskie Radio Szczecin)

Nagroda „Złotego Pióra” – PRASA
BOGDAN CZUBASIEWICZ (Głos Szczeciński)
MIROSŁAW KWIATKOWSKI (Kurier Szczeciński)
KRYSTYNA POHL (Morze i Ziemia)

Nagroda „Złotego Pióra” – RADIO
DARIUSZ GIBAŁA (Polskie Radio Szczecin)

Nagroda „Złotego Pióra” – TELEWIZJA
KINGA BRANDYS (Telewizja Szczecin)

1993

Publicyści Roku
MONIKA SZWAJA (Telewizja Szczecin)
JAN ZARZYCKI (Głos Szczeciński)
JACEK WIŚNIEWSKI (Polskie Radio Szczecin)
ARTUR D. LISKOWACKI (Kurier Szczeciński)

Debiutanci Roku
JACEK OGRODNICZK (Głos Szczeciński)
STANISŁAW KUŹNIK (Telewizja Szczecin)
KONRAD PAWICKI (Polskie Radio Szczecin)

1992

Publicyści Roku
ANDRZEJ BABIŃSKI (Głos Szczeciński)
JANUSZ ŁAWRYNOWICZ (Kurier Szczeciński)
HALINA LIZIŃCZYK (Polskie Radio Szczecin)
MAREK KOSZUR (Telewizja Szczecin)

Nagroda specjalna
KRYSTYNA POHL (Morze i Ziemia)

Nagroda za całokształt pracy dziennikarskiej
LEONTYNA KARPIŃSKA (Głos Szczeciński)
JERZY KARPIŃSKI (Głos Pracy)

1991

Początek konkurs "Dziennikarz Roku".