Łasztownia – nietypowe miejsce w sercu Szczecina, niemal całkowicie zniszczone w 1944 r., kiedy to w ruinę obróciły się prawie wszystkie budynki, kościoły, główna ulica. To tu powstaje Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Ma to być najnowocześniejszy obiekt w regionie, z multimedialną wystawą poświęconą żegludze morskiej.

Budynek już wyróżnia się w mieście swoim kształtem, bo przypomina statek zacumowany przy nabrzeżu Odry. Będzie możliwość wiosłowania, ustawienia żagli, wspięcia się na maszt czy samodzielnego dotknięcia eksponatów.

Architektem i twórcą koncepcji Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie jest Piotr Płaskowicki. W ostatnich tygodniach warszawska firma TRIAS wykonała opisy techniczne i wizualizacje eksponatów wystawy stałej, która będzie zainstalowana w Morskim Centrum Nauki. Trwa realizacja kolejnego etapu prac nad wystawą. Będzie się ona składać z ponad dwustu eksponatów interaktywnych. - Termin wykonania wystawy przez firmę TRIAS, czyli wrzesień 2022 roku będzie dotrzymany.” – zapewnia dyrektor Witold Jabłoński.

Wystawa składać się będzie z interaktywnych, samoobsługowych eksponatów umożliwiających samodzielne przeprowadzanie doświadczeń. Elementami wspomagającymi przekaz i zwiększającymi atrakcyjność i różnorodność wystawy będą obiekty oryginalne – części jednostek pływających i ich wyposażenie, narzędzia i przyrządy związane z żeglugą i różnymi pracami na morzu, modele i makiety oraz pamiątki marynistyczne. Wystawa ma charakter edukacyjny i popularnonaukowy i jest adresowana do zwiedzających począwszy od szóstego roku życia. Ekspozycja rozmieszczona będzie na trzech kondygnacjach budynku centrum, łącznie na ok. 3100 m2 powierzchni. Podzielona będzie na 5 stref tematycznych. Pierwsza to „Cała naprzód!” (budowa statku i proces jego projektowania i budowania, typy jednostek pływających, rodzaje napędów, sposoby sterowania, własności wody i ich wpływ na jednostki pływające). Druga - „Chlap!” (wodny plac zabaw dla dzieci: tamy, śluzy, pompy, armatki wodne, doświadczenia tłumaczące zjawiska fizyczne). Trzecia - „Życie na morzu” (zawody związane z morzem, role i zadania na statku, rybołówstwo, żeglarstwo, obyczaje i tradycje ludzi morza). Czwarta to „Morski żywioł” (morze jako żywioł: woda, wiatr, lód, sposoby okiełznania żywiołu i zabezpieczania się przed nim, zapobieganie wypadkom, sprzęt ratunkowy, sytuacje awaryjne, wzywanie pomocy, życie rozbitka, akcja ratunkowa i służby ratownicze, badania podwodne). Piąta i ostatnia nosi tytuł „Którędy do Afryki?” (metody nawigacji – dawnej i dziś, podboje świata, kartografa, rejsy oceaniczne, globalny ruch statków, wpływ człowieka na morza i oceany).

W MCN będą działać pracownie, w których dzieci – zarówno te młodsze, jak i starsze – rozwiną potencjał twórczy. Ale nie tylko, bo oprócz rozwoju liczy się przecież ciekawie i radośnie spędzony czas. Pod okiem opiekunów młodzież i dzieci będą wspólnie eksperymentować, zdobywając samodzielnie wiedzę. Pracownie będą miejscem, które wyzwolą u dzieci kreatywność, jednocześnie ucząc je cierpliwości, wytrwałości i dokładności. Kreatywna zabawa i nauka będą doskonałym sposobem na rozwijanie wyobraźni, przy jednoczesnym poznawaniu historii naszego regionu.

Pracownie (mechatroniczno – fizyczna, modelarska i biologiczno – chemiczna) wzbogacą wiedzę dzieci o zagadnienia z fizyki, matematyki, automatyki, chemii czy biologii. W nich nawet najtrudniejsze zagadnienia naukowe okażą się ciekawe i interesujące.